Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Trần Quốc Hội
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quochoipzo
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 3017 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thế Hiển
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Hienduan
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phú Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Quang Huy
Giới tính Nam
Website https://huyquangloc.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phú Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 10703 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Toàn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/honguyenlangmat
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 86 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Toàn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/honglinh1978
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 707 (xem chi tiết)

1288656.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Hoàng Anh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Tralinh2009
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 5000 (xem chi tiết)